Home

Welkom op de website van Pluskwadraat. Via het menu hierboven kunt u meer informatie vinden.
Pluskwadraat is gestart als een eenmanszaak van André Visser. Hij heeft als jeugdcoach en gezinscoach een brede ervaring in het welzijnswerk (jongerenwerk, opbouwwerk en met participatieprojecten), met onderwijs (coaching van Voortijdig School Verlaters), binnen de justitieketen (Veiligheidshuis Friesland) en trajecten van voorwaardelijke hulpverlening, met jongeren in de straatcultuur (StraatTalentTeam) en met het begeleiden van gezinnen op meerdere leefgebieden.

Pluskwadraat richt zich op de positieve aspecten van mensen en op positieve relaties tussen mensen. Daarom wordt er ook veel waarde gehecht aan de (sociale) omgeving van mensen.
Betrokkenheid, leergierigheid en passie zijn belangrijke waarden in de manier waarop Pluskwadraat werkt.

De naam ‘Pluskwadraat’ staat voor een positieve benadering. Plus staat voor alle zaken in de omgeving die elkaar positief kunnen versterken. Positieve relaties versterken zichzelf, net zoals andere beschermende factoren dat doen. Daarvoor gebruik ik symbolisch de term ‘kwadraat’. Vandaar de naam ‘Pluskwadraat’.