Verwijzers

In veel gevallen kunnen ouders of jongeren zichzelf aanmelden, in een kennismaking kan dan worden bekeken of er een aanmelding nodig is van een verwijzer waardoor ook de financiering van de hulp geregeld kan worden.

Pluskwadraat vraagt verwijzers om het aanmeldformulier in te vullen. Dit is vooral bedoeld om vooraf duidelijkheid te hebben over de wederzijdse verwachtingen.

In veel gemeenten zijn wijk- en gebiedsteams belangrijke verwijzers voor de WMO en de Jeugdwet. Andere verwijzers zijn Gecertificeerde instellingen in de Jeugdzorg, Sociale Zaken (Participatiewet) en Huisartsen en/of Praktijkondersteuners. Daarnaast wordt Pluskwadraat geregeld ingeschakeld als onderaannemer door behandelaars of instellingen voor re-integratie.

Pluskwadraat wil graag met u als verwijzer onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.