Pluskwadraat is in 2013 opgericht als eenmanszaak. De kleinschaligheid is een belangrijk kenmerk van Pluskwadraat.

Plus wat?

Wees gerust, hier volgt geen wiskundeles. De naam (Plus)2 verwijst misschien naar een wiskundige formule maar is niet zo ingewikkeld als wiskunde soms lijkt. Het is eerder een simpel en logisch uitgangspunt, namelijk: iedereen heeft ondanks problemen ook positieve ervaringen, ook al voelt dit misschien niet altijd zo. Hulp kan eruit bestaan om deze positieve ervaringen naast de belemmeringen en problemen te zien die je ervaart. Problemen kunnen soms zo zwaar worden dat je moeite hebt om je positieve ervaringen te zien, waar je goed in bent en wat nog wel goed gaat.