Aanbod

Pluskwadraat biedt ondersteuning, begeleiding en behandeling voor diverse opdrachtgevers in de provincie Friesland. In de basis verschilt de werkwijze niet per opdrachtgever. De verschillen hebben eerder te maken met de manier waarop de financiering is geregeld en daarmee de focus per opdrachtgever. Grofweg richt de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zich op zelfredzaamheid, de Jeugdwet op ontwikkeling en opvoeding en de Participatiewet op dagbesteding in de vorm van (vrijwilligers)werk. Pluskwadraat wil dit onderscheid zo min mogelijk maken, omdat het leven zich niet laat opdelen in dergelijke onderdelen.

Pluskwadraat heeft ervaring in het bieden van hulp op meerdere leefgebieden en vooral in de combinatie ervan. Bijvoorbeeld in de vorm van praktische ondersteuning, opvoedingsondersteuning, hulp bij moeilijkheden op school of in werk of hulp bij de overgang naar volwassenheid. Kortom, hulp bij het functioneren om het leven te leiden dat je wilt en tevreden kunnen zijn met de relaties die je hebt met mensen die belangrijk voor je zijn.