Eigen Bijdrage Het CAK

Voor ondersteuning vanuit de WMO wordt door de gemeente een eigen bijdrage gevraagd die wordt geïncasseerd door Het CAK.

Vanaf 1 januari 2019 wordt per vier weken een eigen bijdrage gerekend van €17,50 per vier weken. Dit bedrag is onafhankelijk van uw inkomen en vermogen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Het CAK (www.hetcak.nl) of bij uw begeleider.