Werkwijze

Pluskwadraat ziet samenwerking als de rode draad in de hulp die zij biedt. We zullen onze werkwijze kort toelichten aan de hand van onze uitgangspunten en door uit te leggen hoe de begeleiding er in traject uitziet. Dit traject is niet perse een punt van A naar B. Samenwerking betekent voor Pluskwadraat dat er vaak wordt stilgestaan bij de vraag of we nog op de goede weg zijn. Het antwoord op deze vraag kan betekenen dat het plan tussentijds gewijzigd moet worden, al dan niet op onderdelen.