Wat zijn onze uitgangspunten?

De werkwijze van Pluskwadraat is opgebouwd vanuit de missie, visie en werkprincipes.

Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de werkwijze. De slogan van Pluskwadraat is de beste samenvatting daarvan. In deze slogan is “Coaching in de Context” niet letterlijk een coach die in de omgeving coacht. Het begrip coach is niet bedoeld als een functie, maar meer als een manier waarop. Een coach is in de visie van Pluskwadraat iemand waarmee je samenwerkt, die je uitdaagt, die positief insteekt, doorzet, waarmee je de hoogtepunten en dieptepunten deelt, die je helpt opstaan, enzovoort. Het technische onderscheid tussen een begeleider, een hulpverlener, behandelaar of therapeut is daarin minder belangrijk.

Dit coachen richt zich op de context, niet enkel in de letterlijk omgeving, maar in de betekenisgeving over deze omgeving en wat daarin gebeurt. Bijvoorbeeld, het gaat niet om hoe die omgeving er uit ziet, maar wat je ervan vindt, wat dit over jou zegt, welke waarde anderen daarin voor jou hebben en jij voor hen.