Hoe ziet een traject er uit?

Pluskwadraat doorloopt een aantal fasen, beginnend bij de aanmelding. Als de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn en de financiering is geregeld, wordt er gestart met de intakefase. In deze fase wordt een contextinventarisatie uitgewerkt. Dit houdt in dat we samen onderzoeken wat je wilt bereiken, wat of wie je daarbij kunnen helpen. Daarnaast moeten een aantal formele zaken worden geregeld, zoals een samenwerkingsovereenkomst, een toestemmingsformulier en informatie over de klachtenregeling en het privacy beleid van Pluskwadraat.

Na de Intakefase volgt de Planfase. Hierin wordt de contextinventarisatie omgezet in een plan met doelen en werkpunten. Kortom, wat je wilt bereiken (doelen) en met welke stappen (werkpunten).

Daarna volgt de uitvoeringsfase waarin het plan wordt uitgevoerd. In deze fase wordt geregeld stil gestaan bij de voortgang, eventueel worden doelen behaald of toegevoegd.

Minimaal eens per jaar en soms ook eens per halfjaar wordt het plan geƫvalueerd. Dit is de evaluatiefase. In sommige gevallen kan het plan worden aangepast of aangevuld en volgt de tweede uitvoeringsfase. Als na een evaluatie wordt afgesloten, volgt de nazorgfase. Het doel is vooral om nog beperkt beschikbaar te zijn voor vragen of het opvangen van kleine terugval.